Dự Án Trạm Kiosk 1000kva Bênh Viện Tỉnh Hòa Bình

Từ những ngày đầu thành lập với cơ sở vật chất thiếu thốn, sơ sài. Đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình được xây dựng ngày càng khang trang, hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp nhân dân.

 Do quá tải về phòng bệnh cũng như quy mô , được sự đồng ý của chính quyền tỉnh Và sự đầu tư của Sở Y tế . Bệnh Viện Tỉnh Hòa Bình Tiếp Tục Mở Rộng . Do đó Nhu Cầu sử Dụng điện Áp để đảm bảo máy móc tăng Cao . Nhận Được Sự Tin Tưởng Từ Phía Ban Lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Tràng An LÀ Nhà Cung Cấp Và thi Công Trạm Kiosk 1000kVa . Với Ngăn Hạ Thế Tổng Có Thiết Kế ATS mục đích Sử Dụng máy phát Khi Điện lưới Có Sự Cố .

    

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,